Skip to content

GRAFICKÁ ILUSTRÁCIA & KLASICKÁ MAĽBA

Viktória tvorí pod umeleckým menom Blondook.  Venuje sa prevažne vektorovej a bitmapovej ilustrácii, ktorú realizuje od prvotnej skice, až po samotnú realizáciu. Okrem iného tvorí aj akvarelovú maľbu. 

+421 907 320 321

blondook.ilustrator@gmail.com